• Dedikuota krantinė
  • 2 geležinkelio atšakos
  • SEZ – Specialioji Ekonominė Zona su lengvatomis investuotojams