Aplinkos apsaugos politika

Aplinkos apsaugos politika apibrėžia kokiais principais vadovaujasi įmonė, siekdama tausoti aplinką, jos resursus, maksimaliai mažinant veiklos ir verslo įtaką klimato kaitai. Įmonė veikloje stengiasi vadovautis Tvaraus verslo principais, ieškoti sprendimų, susijusių su aplinkos taršos mažinimu, naudoti tik pažangias technologijas, vykdyti aplinkos monitoringą, įtraukiant į visas veiklas įmonės suinteresuotus asmenis, tiekėjus, rangovus apie tai komunikuojant visuomenei.

Įmonės vadovybės požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą yra pagrįstas prevencija ir dialogo kultūra, įtraukiant darbuotojus, užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką, taikant prevencijos priemones, mokant darbuotojus, analizuojant procesus ir optimizuojant procedūras. 

Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo arba įtariamo pažeidimo atveju galima pranešti el. paštu: whistleblowing@sirin.eu.

Plačiau apie aplinkos apsaugos politiką

VERSLO ETIKOS POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS