Informacija apie pažeidimus

Įmonė savo veikloje vadovaujasi skaidraus verslo principais, todėl, vykdant veiklą, netoleruoja jokių pažeidimų, kurie galėtų daryti įtaką pavojingų situacijų ar neteisėtų veikų, susitarimų atsiradimą.

Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
  • pavojaus aplinkai;
  • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
  • neteisėtos veiklos finansavimo;
  • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
  • neteisėtu būdu įgyto turto;
  • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
  • kitų pažeidimų.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo  gali pranešti atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu whistleblowing@sirin.eu.

Detalesnė informacija apie pažeidimus

VERSLO ETIKOS POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA