Korupcijos prevencijos politika

Įmonė savo veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, savo verslą grindžia skaidrumo, nešališkumo principais bei imasi visų prevencinių priemonių pašalinti prielaidas korupcijai.

Įmonės kultūra pagrįsta tvirtomis vertybėmis ir aukštais etikos standartais, atkreipiamas didelis dėmesys į dovanų politikos principus, vengiama bet kokių įtartinų sąsajų, kurios galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui, taip sudarant terpę atsirasti korupcinio pobūdžio susitarimams. Įmonė neteikia paramos su politikais ir politinėmis partijoms susijusiems fondams bei įstaigoms, neremia politikų inicijuojamų akcijų ar projektų, ypač jei tai gali būti traktuojama kaip politinė parama, netoleruoja nepotizmo ir kronizmo apraiškų.

Įmonė užtikrina, kad jos veikla ir tikslai yra skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o vieši dokumentai lengvai prieinami visuomenei, užtikrinant visapusiškos informacijos atskleidimą. 

Apie korupcinio pobūdžio veikas galima pranešti atsiunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu whistleblowing@sirin.eu.

Plačiau apie korupcijos prevencijos politiką

VERSLO ETIKOS POLITIKA

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA