Socialinės atsakomybės politika

Įmonės vystoma veikla neišvengiamai daro įtaką mus supančiai aplinkai ir žmonėms, todėl siekiama kurti rezultatą, skatinantį vertės augimą, kartu stiprinant ir kuriant teigiamą poveikį aplinkai, kurioje vykdomi darbai bei susijusiems asmenims, kuriuos veikia verslas.

Atsižvelgdama į tai įmonė siekia veiklą vykdyti socialiai atsakingai, t. y., tausojant aplinką, diegiant išteklius tausojančias technologijas, puoselėjant ir kuriant vertybėmis grįstą organizaciją, kuri veikia skaidriai bei atsiskaito už veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenei. 

Įmonė, siekdama vykdyti socialinės atsakomybės politikoje nurodytus įsipareigojimus, dėmesį kreipia į prioritetines sritis, stengiasi jomis vadovautis ir į socialiai atsakingo verslo kūrimą įtraukti įmonės darbuotojus.

Plačiau apie socialinės atsakomybės politiką

VERSLO ETIKOS POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS