Verslo etikos kodeksas

UAB „SIRIN DEVELOPMENT“, vadovaudamasi atsakingo verslo principais, užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami. Siekdama atskleisti bei įtvirtinti pagrindines įmonės vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus, įmonė savo veikloje vadovaujasi žemiau paminėtomis vertybėmis ir tiki, kad kiekvienas įmonės darbuotojas atstovaus savo įmonės interesus tinkamai.

Pagrindinės vertybės:

  • Bendradarbiavimas.
  • Veržlumas.
  • Nuolatinis mokymasis.
  • Orientacija į klientus.
  • Atsakomybė.

Įmonė netoleruoja kyšininkavimo, papirkinėjimo, prekybos poveikiu, pinigų plovimo, piktnaudžiavimo pareigomis, vykdo korupcijos prevenciją, vadovaujasi veiklos skaidrumo, sąžiningumo ir pagarbos principais, gerbia savo darbuotojų privatumą, rūpinasi jų saugumu, skatina darbuotojų savirealizaciją. Didelis dėmesys kreipiamas į tai, kad veikloje būtų tausojami ištekliai, ieškomi, teikiami ir įgyvendinami kuo mažiau aplinką teršiantys, draugiški aplinkai sprendimai ir keliami aukšti standartai aplinkos apsaugos srityje. 

Plačiau apie verslo etikos kodeksą

SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS POLITIKA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA

APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

KOKYBĖS IR APLINKOS APSAUGOS POLITIKA

INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMUS