Jätkusuutlikkus

Jätkusuutlikkuse suurendamine: kliimapositiivsuse edendamine, sotsiaalse mõju ja heaolu suurendamine ning tugevate ärikokkulepete loomine.
Positiivne kliimamõju
  • TAASTUVENERGIA RESSURSSIDE KASUTAMISE EDENDAMINE
  • KESKENDUMINE ENERGIATÕHUSUSELE PROAKTIIVSE VARAHALDUSE ABIL
  • SAASTAVATE MEETMETE VÄHENDAMINE
  • KESKKONNAHOIDLIKU TRANSPORDI TOETAMINE
Sotsiaalne mõju ja heaolu
  • TÖÖTAJATELE JA KLIENTIDELE TERVISLIKE JA OHUTUTE TINGIMUSTE LOOMINE
  • SUHETE TUGEVDAMINE KOHALIKE OMAVALITSUSTE JA KOGUKONNAGA
  • INVESTEERIMINE TURGU JA TÖÖTAJATE HARIDUSSE
Tugevad kokkulepped ärikeskkonnas
  • ESG TEGURITE INTEGREERIMINE ÄRIPROTSESSIDESSE: BREEAM EXCELLENT SERTIFIKAATIDEGA PORTFELL, ESG ARUANDLUS, ROHELISED RENDILEPINGUD JA KESKKONNASÕBRALIKUD HANKED.
  • TALITLUSPIDEVUSE TAGAMINE, JUHTIMISPÕHIMÕTETE INTEGREERIMINE JA TEGEVUSE TERVIKLIKKUSE SAAVUTAMINE.
contact-us
Kontaktid
Võtke ühendust

Oleme valmis teie küsimustele ja päringutele vastama

VÕTKE ÜHENDUST