Ilgtspējība

Nodrošinām ilgtspējību: veicinām klimata pozitīvismu, uzlabojam sociālo ietekmi un labklājību un veidojam spēcīgas uzņēmējdarbības vienošanās.
Pozitīva ietekme uz klimatu
  • VEICINĀM ATJAUNĪGĀS ENERĢIJAS RESURSU LIETOŠANU
  • KONCENTRĒJAMIES UZ ENERGOEFEKTIVITĀTI, ĪSTENOJOT PROAKTĪVU AKTĪVU PĀRVALDĪBU
  • SAMAZINĀM PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS
  • ATBALSTĀM VIDEI DRAUDZĪGU TRANSPORTU
Sociālā ietekme un labklājība
  • VEIDOJAM VESELĪGUS UN DROŠUS APSTĀKĻUS DARBINIEKIEM UN KLIENTIEM
  • STIPRINĀM ATTIECĪBAS AR VIETĒJĀM PAŠVALDĪBĀM UN KOPIENU
  • IEGULDĀM TIRGŪ UN DARBINIEKU IZGLĪTĪBĀ
Spēcīgas vienošanās uzņēmējdarbības vidē
  • ESG FAKTORU INTEGRĒŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROCESOS: PORTFELIS AR BREEAM IZCILĪBAS SERTIFIKĀCIJU, ESG ATSKAITĒM, ZAĻAJIEM NOMAS LĪGUMIEM UN ZAĻAJIEM IEPIRKUMIEM.
  • NODROŠINĀM UZŅĒMĒJDARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBU, INTEGRĒJAM PĀRVALDĪBAS PRINCIPUS UN SASNIEDZAM OPERATĪVO INTEGRITĀTI.
contact-us
Kontakti
Saziņa

Mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem un pieprasījumiem

SAZIŅA