Pievienojieties mums

Atklājiet karjeras iespējas pie mums
Mūsu apņemšanās nodrošināt izaugsmi sākas ar tādu profesionāļu piesaisti un algošanu, kuru vērtības saskan ar mūsu ambiciozajiem mērķiem. Mēs cenšamies veidot saistošu vidi, uzlabot darbinieku piedzīvoto un veicināt spēcīgu piederības izjūtu. Pastāvīgi īstenojot attīstības iniciatīvas, mēs ieguldām profesionāļu prasmju attīstībā, stiprinot līderības spējas un palīdzot darbiniekiem sasniegt savu individuālo potenciālu. Pievienojieties mums, veidojot rezultatīvu kultūru, kuras pamatā ir vērtības un kopīga apņemšanās sasniegt katra komandas dalībnieka potenciālu.
KULTŪRA
Mūsu vērtības
Izaugsme
Augt un attīstīties gan personiskajā, gan organizācijas līmenī
Veiklība
Būt ātrākajiem un vadīt tirgu
Saskanīgums
Mēs rīkojamies, tiecoties uz kopīgu rezultātu
Vakances 0